uk
en ru
Сергій Чаплян

НЕ ПРИБУТКОМ ЄДИНИМ... (не забудемо про ПДВ).

 

Згідно з пп.196.1.1. п. 196.1. ст. 196 ПК України не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з випуску (емісії), розміщенню в будь-якій формі управління чи продажу (погашення, викупу) за кошти корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі.

 

Оскільки внесення членами (асоційованими членами) коштів у пайовий фонд кооперативу є операцією з придбання корпоративних прав (паїв в кооперативі), згідно із зазначеною нормою ПК України операції з розміщення таких паїв не є об’єктами оподаткування ПДВ.

 

В цьому контексті не буде зайвим поставити питання: чи є внесення пайових внесків операцією з придбання корпоративних прав?

 

Потрібно зауважити, що питання ПДВ в контексті оплати пайових внесків виникає не лише у платника податків, але й у самих податківців. Відповіді виходять креативні. Наприклад, ГУ ДФС в Київській області, проаналізувавши діяльність ЖБК, зробило висновок, що «при визначенні, чи є об’єктом оподаткування ПДВ внески в пайовий фонд, має значення витратний напрямок зазначених коштів» (Лист ГУ ДФС в Київській області від 22.01.2016 р. №152/10/10-36-15-03). І ніякої згадки про ст. 196 ПК України.

 

Але ми все ж таки будемо керуватися не умовиводами окремо взятого фіскального органу, а нормами Податкового кодексу. А тому для безперешкодного застосування норми пп. 196.1.1. п. 196.1. ст. 196 ПК необхідним є стрункий логічний ланцюжок: паї = корпоративні права => продаж паїв не є об’єктом оподаткування ПДВ.

 

Згідно з ст. 2 Закону України «Про кооперацію» пай – це майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу в створенні та розвитку кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки.

 

З перших внесків членів кооперативу формується пайовий фонд кооперативу.

 

Розмір паю члена кооперативу залежить від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї є персоніфікованими і у сумі визначають загальну частку кожного члена кооперативу у майні кооперативу (ч. 2 ст. 21 Закону «Про кооперацію»).

 

Розмір пайового фонду не є постійною величиною і не вказується у вигляді конкретної суми в статуті кооперативу, а змінюється відповідно з оплатами чи поверненням членами (асоційованими членами) кооперативу пайових внесків.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України кооперативні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Аналогічне визначення знаходимо в пп. 14.1.90 п. 14.1. ст. 14 ПК України.

 

Якщо відштовхуватись від даної дефініції, можна дійти таких висновків.

 

По-перше, паї допускають можливість участі члена кооперативу у справах кооперативу (асоційованого члена – з правом дорадчого голосу), тобто породжують правовідносини організаційно-управлінського характеру (ст. ст. 12, 14 Закону «Про кооперацію»).

 

По-друге, пайові внески члена кооперативу породжують майновий зв’язок між кооперативом і його членом, який передбачає можливість отримання кооперативних виплат на паї (у випадку прийняття кооперативом відповідного рішення), а також отримання паю у випадку виходу з кооперативу (ст. ст. 12, 14 Закону «Про кооперацію»).

 

Таким чином, паям властиві визначальні ознаки корпоративних прав.

 

Однак відкладемо висновки і підемо далі.

 

Згідно з ст. 63 ГК України корпоративні права підприємства є корпоративними.

 

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (ДК 002:2004) дає визначення корпоративному підприємству як утвореному, як правило, двома або бiльше засновниками за їх спiльним рiшенням (договором), що дiє на основi об’єднання майна та (або) пiдприємницької чи трудової дiяльностi засновникiв (учасникiв), їх спiльного управлiння справами, на основi корпоративних прав, у тому числi через органи, що ними створюються, участi засновникiв (учасникiв) у розподiлi доходiв та ризикiв пiдприємства. Корпоративними є кооперативнi пiдприємства, пiдприємства, що створюються у формi господарського товариства, а також iншi пiдприємства, в тому числi заснованi на приватнiй власностi двох або бiльше осiб.

 

Фактично, це пряме підтвердження корпоративної природи паїв в кооперативі, що, власне, і потрібно було довести.

 

Отже, за своїм правовим змістом внески в пайовий фонд кооперативу породжують в учасників ЖБК (членів та асоційованих членів) корпоративні права. Як наслідок, продаж паїв в кооперативі не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

 

Матеріал станом на 20 листопада 2016 р.

 

Відтворення даного тексту повністю або в частині без вказівки на ім'я автора та прямого гіперпосилання на дану сторінку не дозволяється.

 

Попередню частину статті ви можете прочитати тут.


Що ще почитати
Previous Next
Замовити консультацію